Moerlie Brandwacht & Brandpreventie
Uw veiligheid is onze zorg!
Moerlie Brandwacht & Brandpreventie

Welkom op de Veiligheid site

 

Veiligheid is een basis behoefte van de mens, een voorwaarde voor het optimaal functioneren van de mens en organisatie. De dynamiek van de moderne samenleving schept nu eenmaal kansen en bedreigingen. Ondernemen betekent; het bewust omgaan met risico's. Commerciële risico's wanneer het gaat om het concurreren op een zich snel wijzigende continuïteit van het bedrijf. Maatgevend voor de kwaliteit van een onderneming is dan ook de wijze waarop met dergelijke risico's wordt omgegaan. Zo vergt veiligheid een zorgvuldige afweging tussen risico's en preventieve maatregelen. Slechts op grond van een scherpe kosten-batenanalyse kan tot een economisch verantwoord veiligheidsniveau worden gekomen. Een veiligheidsniveau, dat een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit, rentabiliteit en continuïteit van het bedrijf.

`
 
 
Moerlie Brandwacht & Brandpreventie draagt een steentje bij, door zorg te dragen aan uw veiligheid en dat van uw onderneming door u te adviseren en u kwalitatief hoogwaarde brandpreventiediensten aan te bieden.
 
 
 

Geregistreerd lid bij:

RVK REGISTER VEILIGHEIDSKUNDIGE

Gediplomeerd